Amalan  Sunnah Ketika Hujan Turun  – Hujan merupakan suatu anugerah dan nikmat dari Allah SWT untuk kelangsungan hidup semua makhluk […]