6 Sebab Wajib Mandi Dan Haditsnya Yang Harus Diketahui

Posted on

6 Sebab Wajib Mandi Dan Haditsnya Yang Harus Diketahui – Sebagai seorang yang taat pada aturan yang telah ditetapkan, seharusnya kita mengetahui kapan saja waktunya diwajibkan untuk melakukan mandi besar. Yang dimaksud dengan “mandi” disini adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 6:

Artinya: “Dan jika kamu junub, maka mandilah.”

6 Sebab Wajib Mandi Yang Harus Diketahui

Sebab-sebab wajib mandi ada enam,tiga diantaranya biasa terjadi pada laki-laki dan tiga lagi khusus pada perempuan saja. Adapun keenam sebab wajib mandi diantaranya yaitu:

♦ Bersetubuh

Baik keluar mani maupun tidak. Rasulullah SAW. bersabda:

hadis 1

Loading...

Artinya: “Apabila dua yang dikhitan bertemu, maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi, meskipun tidak keluar mani.” (Riwayat Muslim)

♦ Keluar mani

Baik keluarnya karena mimpi ataupun sebab lain dengan sengaja ataupun tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan. Rasulullah SAW. bersabda:

Hadis 2

Artinya: “Dari Ummu Salamah. Sesungguhnya Ummu Sulaim telah bertanya kepada Rasulullah saw. Yaa Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu memperkatakanyang haq. Apakah wanita wajib mandi ajika bermimpi? Beliau menjawab,”Ya, (waib atasnya mandi), jika dia melihat air (artinya keluar mani).” (Muttafaqun ‘alaih)

Dari Abu Sa’id berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Mandi diwajibkan dikarenakan keluarnya air mani.” (HR. Muslim)

♦ Kematian

Orang Islam yang mati, fardu kifayah atas muslimin yang hidup untuk memandikannya kecuali orang yang mati syahid. Rasulullah saw. bersabda:

Baca Juga:  Pembagian Dan Macam - Macam Air Dalam Islam

hadis tentang mandiin mayat

Artinya: “Dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya Rasulullah saw. telah berkata tentang orang berihram yang terlempar dari punggung untanya hingga ia meninggal. Beliau berkata, “Mandikanlah dia olehmu dengan air dan daun sidr (sabun).” (HR. Bukhari dan Muslim)

6 Sebab Wajib Mandi Dan Haditsnya Yang Harus Diketahui
6 Sebab Wajib Mandi Dan Haditsnya Yang Harus Diketahui

♦ Haid

Saat wanita berhenti dari haidnya, maka wajib baginya mandi besar. Rasulullah saw. bersabda:

Hadis 3

Artinya: “Beliau berkata kepada Fatimah binti Hubaisy, “apabila datang haid itu, hendaklah engkau tinggalkan sholat dan jika telah habis (selesai) haid itu, hendaklah engkau mandi dan sholat.” (HR. Bukhari)

♦ Nifas

Nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang terkumpul, tidak keluar selama masa kehamilan atau mengandung.

♦ Wiladah atau Wanita Yang Melahirkan

Wajib bagi perempuan yang telah melahirkan untuk mandi besar, baik anak yang dilahirkan telah cukup umur ataupun tidak seperti keguguran.

Rukun Mandi

Rukun mandi wajib yaitu:

  • Niat
    Orang yang junub hendaklah berniat untuk menghilangkan hadas besar, wanita yang baru selesai haid atau nifas hendaklah berniat menghilangkan hadas kotorannya.
  • Mengalirkan air ke seluruh tubuh.

Itulah ulasan mengenai 6 Sebab Wajib Mandi Dan Haditsnya Yang Harus Diketahui, semoga bermanfaat bagi yang membaca dan menambah pengetahuan bagi yang belum mengetahuinya. Terimakasih 🙂

Rate this post